+48 56 46 585 44

STATUT SZKOŁY

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TECHNIKUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA EKONOMISTY W GRUDZIĄDZU

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W ZSE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

PLAN ROZWOJU SZKOŁY

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z pobieraniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Skip to content