+48 56 46 585 44

Statut szkoły

Rejestr zbiorów danych osobowych

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Procedury bezpieczeństwa w Technikum nr 1 im. Mikołaja Kopernika Ekonomisty w Grudziądzu

Regulamin wycieczek szkolnych

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Program wychowawczo – profilaktyczny

Plan rozwoju szkoły

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z pobieraniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Skip to content