1 września wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły zjawili się na
uroczystości związanej z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023.
Nowy rok oficjalnie zainaugurowała pani dyrektor Aleksandra Ginka. W swoim wystąpieniu
pani Dyrektor niezwykle ciepło powitała uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły.
Szczególnie serdeczne słowa skierowała do uczniów klas pierwszych, którzy będą kształcić
się w zawodzie technika ekonomisty, rachunkowości, logistyki i spedytora (po raz pierwszy
w naszej szkole), życząc, aby każdy dzień w murach naszej Szkoły przynosił same dobre
chwile i sukcesy edukacyjne. Zapewniła jednocześnie, że Szkoła jest gotowa na „pierwszy
dzwonek…”.


Po oficjalnych uroczystościach uczniowie udali się do sal lekcyjnych, by spotkać się
ze swoimi wychowawcami.


Wszystkim uczniom życzymy sukcesów, radości i pomyślności, niech dobre oceny
w dzienniku zagoszczą. Powodzenia w nowym roku szkolnym 2022/2023!