O programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.
Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013.

image

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:
Akcja 1. Mobilność edukacyjna.
Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk.
Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem.


Do krajów uczestniczących w programie należą:
- 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
- państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
- państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.