Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanym dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu , ul. Konarskiego 39, 86-300 Grudziądz, tel. 564658544 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. reprezentowany przez Dyrektora Szkoły
2. W szkole wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych : Małgorzata Smelkowska, adres: 86-300 Grudziądz, telefon 56 45 10 360, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 r. nr 95 poz. 425 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170, z późn. zm.);
4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa;
5.Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6. W związku z przetwarzaniem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu danych
osobowych każdemu przysługuje:
• prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
• prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
• prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym) , na podstawie art. 17 RODO,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
• prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
7. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie;
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. W zakresie w jakim przetwarzanie danych następuje w celu realizacji pkt. 3, podanie danych osobowych jest obligatoryjne.

Kontakt:
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
86-300 GRUDZIĄDZ
ul. Konarskiego 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 56 465 85 44
NIP 876 137 06 60