JANUSZ KOSIAK

Obraz21Urodził się 12 lutego 1921 r. w Zagajewiczkach koło Inowrocławia. Ukończył Akademię Handlową w Poznaniu. Całe swoje życie związał ze szkolnictwem, kształcąc kadry ekonomiczne i handlowe naszego regionu. Był nauczycielem Technikum Handlowego w Inowrocławiu, a następnie nauczycielem i dyrektorem Technikum Handlowego w Brodnicy. Dyrektor Janusz Kosiak w 1957 r. tworzył od podstaw Technikum Ekonomiczne i Zasadniczą Szkołę Handlową i kierował nią do chwili odejścia na emeryturę w 1981 r. Żył w pełni sprawami szkoły. Rozbudzał entuzjazm nauczycieli i uczniów, którzy urządzali pracownie przedmiotowe i obiekty sportowe w nowej szkole. Wspierał nauczycieli nowatorów, doceniał ich sukcesy. 
Sam był twórcą projektów mających na celu podniesienie efektywności nauczania, na które uzyskał świadectwa racjonalizatorskie. Unikalne rozwiązania dotyczące wykorzystania środków dydaktycznych prezentował na trzech wojewódzkich wystawach i jednej międzynarodowej w Warszawie. Szczególną opieką otaczał sport szkolny, przyczyniając się do sukcesów młodzieży w skali krajowej. W swojej pracy był często nagradzany i odznaczany. Otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego, Srebrną Odznakę Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej i Odznakę Zasłużony Pracownik Handlu i Usług. Dał się poznać jako człowiek życzliwy, ciepły, mający czas dla każdego jako wychowawca i wspaniały nauczyciel księgowości i rachunkowości, całym sercem oddany pracy w szkole, młodzieży, otwarty na sprawy innych.

 

 

KAZIMIERZ WALESA

Obraz22

 Kazimierz  Walesa (1928 - 2003) urodził  się  w  Grudziądzu , gdzie  ukończył  szkołę  średnią (Gimnazjum  i  Liceum  im. Jana  III Sobieskiego), otrzymując  w  1948 r. świadectwo  dojrzałości. W  latach  1948 -  1951 odbył  studia  ekonomiczne  na  Wydziale  Finansowym  Wyższej  Szkoły  Ekonomicznej   w  Szczecinie i  uzyskał w  1952  roku  kwalifikacje  ekonomisty- księgowego. W późniejszym  okresie (lata 1976- 1978)  ukończył  magisterskie  studia  uzupełniające na  Wydziale  Nauk  Ekonomicznych  UMK w  Toruniu  i  uzyskał  tytuł  magistra  ekonomii.
Pracę  w  szkolnictwie  rozpoczął  w  1952  roku  w  Technikum  Finansowym w  Grudziądzu  - do  1954 r.  Od  1954 r. do  1957 r. pracował w  Technikum  Rolniczym  w  Grudziądzu. W  Technikum  Ekonomicznym  w  Grudziądzu  zatrudniony  został  z  chwilą  jego  powstania,  tj.  1 września  1957 roku. Do  1959  roku  pracował  w  charakterze  nauczyciela  przedmiotów  zawodowych .Od  roku  1959  do  1981 pełnił   funkcję  zastępcy  dyrektora  do  spraw  pedagogicznych. Na  stanowisko dyrektora  Zespołu  Szkół  Ekonomicznych  został  powołany  od  września    1981 roku  i  pełnił  tę   funkcję  do  1983.
 

 

 

 

 

ANDRZEJ MARKIEWICZ

Andrzej  Markiewicz  urodził  się  w  1940  roku  w  Krakowie. W  roku  1962  ukończył  Studium  Nauczycielskie  w  Kołobrzegu   na  kierunku  Historia. W  latach  1963 - 1967  studiował  na  Wydziale  Humanistycznym   Wyższej  Szkoły  Pedagogicznej  w  Gdańsku  i  uzyskał   tytuł  magistra  pedagogiki. Ukończył  też  studia  podyplomowe : Studium  Podyplomowe  w  zakresie  Etyki  na  UMK  w  Toruniu (1980 r.), Podyplomowe  Studia  Organizacji i  Zarządzania  Oświatą  w  Warszawie (1986 r.), a ponadto   zgodnie  z  tym  kierunkiem  uzyskał  III  stopień  specjalizacji  zawodowej. 
Praca  zawodowa  przebiegała  następująco: 
1959 - 1960 - Państwowy  Zespół  Ognisk  Wychowawczych  w  Gdyni
1962 -  1963 -  Szkoła  Podstawowa nr 5  w  Grudziądzu
1967 -  1968 - Państwowy  Zespół  Ognisk  Wychowawczych  w  Gdyni
1968 -  1970 - Sąd  Powiatowy  w  Grudziądzu
1970 - 1973 -  Komitet  Miasta  i  Powiatu PZPR  w  Grudziądzu
1973 - 1983 -  Technikum  Chemiczne  i  Elektryczne w  Grudziądzu   ( jako zastępca  dyrektora  do  spraw  pedagogicznych)
od 01.07.1983 -  do  31.08. 1992 -  pełnił  funkcję  dyrektora  Zespołu  Szkół Ekonomicznych  w  Grudziądzu.
 

DR GRAŻYNA LEŚNIEWSKA

Urodziła się 28 marca 1960 r. w Grudziądzu. Jest absolwentką I LO i Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w  1991 r. uzyskała tytuł naukowy doktora nauk ekonomicznych. W  Zespole Szkół Ekonomicznych podjęła pracę jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych od dnia 1.09.1983 r. Do 1988 r. pracowała jako nauczyciel i pełniła funkcję wychowawcy klas, z dniem 1.09.1988 r. objęła stanowisko zastępcy dyrektora szkoły. Dnia 5.08.1992 r. wygrała konkurs i została dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych. 
Jest egzaminatorem OKE w Gdańsku. Za swoją wieloletnią pracę otrzymywała liczne nagrody: Nagroda Kuratora Oświaty w Toruniu 1993 r., Nagrody Prezydenta Grudziądza w latach 1996, 1998, 2001, 2005. oraz odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę PTE, Srebrną Odznakę "Za  Zasługi  Dla Statystyki RP", Złoty Medal Fundacji Liceów Handlowo-Kupieckich. 
Jako dyrektor szkoły wkładała wiele wysiłku w podniesienie efektywności nauczania, w modernizację budynku szkolnego, sal lekcyjnych i pomieszczeń sanitarnych. Starała się by szkoła  była bardziej funkcjonalna, estetyczniejsza i przyjazna.

 

ALEKSANDRA GINKA