Współpraca z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu

W ramach współpracy WNEiZ UMK w Toruniu ze szkołami ponadgimnazjalnymi realizowane są następujące działania:

Akademia Przyszłego Menedżera
Kujawsko-Pomorskie: Moje miejsce na ziemi
Konkurs Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce
Konkurs Wiedzy z Rachunkowości

Akademia Przyszłego Menedżera

Celem projektu jest propagowanie idei rozwoju osobistego, kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości znaczenia problemów ekonomicznych wśród młodych ludzi.

Założycielami-organizatorami Akademii są:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu,
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Grudziądzu,
I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Bydgoszczy,
I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku,
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu,
Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu
W ramach Akademii Przyszłego Menadżera realizowane są m.in. wykłady i prezentacje, warsztaty i dyskusje, kursy i szkolenia, spotkania z przedstawicielami biznesu oraz spotkania z przedstawicielami organizacji studenckich. Spotkania odbywają się zarówno w szkołach, jak i w Uniwersytecie.

W roku szkolnym 2012-2013 odbyło się 12 spotkań z młodzieżą, w ramach których zrealizowano 11 wykładów, 2 warsztaty, a także 2 kolejne Spotkania Nauki z Biznesem (w których udział wzięli p. Rafał Warmbier, Dyrektor Generalny spółki JADE oraz p. Beata Janczarska, PR Manager w przedsiębiorstwie Budlex SA). Spotkania odbywały się w siedzibach szkół partnerów APM oraz w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Wyjątkowym wydarzeniem był wykład Profesora Leszka Balcerowicza Odkrywając wolność, który odbył się w dniu 12 kwietnia 2013 roku w Auli Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UMK w Grudziądzu. W spotkaniu tym uczestniczyli nauczyciele i uczniowie grudziądzkich szkół średnich.

Kujawsko-Pomorskie: Moje miejsce na ziemi

Konkurs skierowany jest do młodych ludzi, uczniów szkół średnich regionu, którzy mają obserwacje, pomysły, propozycje i koncepcje, dotyczące kształtowania najważniejszych zjawisk społeczno-gospodarczych w województwie kujawsko-pomorskim, i chcieliby je zaprezentować w otwartej dyskusji.

W trzeciej edycji Konkursu uczestnicy zastanawiali się nad problemami rozwojowymi województwa kujawsko-pomorskiego. Zaprezentowane zostały obszary i zjawiska, które zdaniem młodzieży hamują rozwój województwa oraz działania na rzecz ich eliminacji. Udział w Konkursie wzięło 7 zespołów reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy Konkursu przygotowali projekty, składające się z opracowania pisemnego oraz prezentacji multimedialnej, która została przedstawiona przez 5 zakwalifikowanych do finału Konkursu drużyn w dniu 1 marca 2013 roku w Sali Rady WNEiZ UMK w Toruniu.

Kapituła Konkursu wyłoniła zwycięzców, którymi zostali członkowie zespołu I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza z Inowrocławia (I miejsce). Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu zajął IV miejsce (ex aequo) z I Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida z Bydgoszczy.

Więcej informacji znajdziesz na stronach:

www.econ.umk.pl

www.econ.umk.pl