Wyższa Szkoła Bankowa to pierwsza w Toruniu niepubliczna uczelnia biznesowa.

Od 13 lat kształci studentów na kierunkach o charakterze ekonomicznym, gospodarczym i finansowym. Kilkunastoletni dorobek to świadectwo nie tylko stabilnej pozycji, ale profesjonalnej kadry oraz wypracowanych metod dydaktycznych. W 2007 r. uruchomiony został Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy WSB w Toruniu.

Misją Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy jest kształcenie profesjonalistów dla świata biznesu.

W roku szkolnym 2011 / 2012 nasza szkoła nawiązała współpracę z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu.  Zawarte porozumienie otwiera nowe możliwości dla uczniów naszej szkoły. W ramach współpracy młodzież naszej szkoły będzie brała udział w wykładach i warsztatach organizowanych przez Uczelnię oraz w innych wydarzeniach organizowanych przez WSB. Najlepszym maturzystom w szkole Uczelnia wręczy nagrody podczas uroczystości rozdania świadectw ukończenia szkoły. Nasza szkoła i Uczelnia będą dążyć do wspólnej organizacji imprez kulturalnych, sportowych i innych. Ponadto, uczniom naszej szkoły udostępniona zostanie baza naukowo informacyjna, w szczególności zbiory Biblioteki Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, poprzez korzystanie z czytelni oraz możliwość przeglądania zasobów biblioteki wydziałowej przez internetowy katalog biblioteczny OPAC dostępny na stronie: www.wsb.bydgoszcz.pl