14 czerwca 2022 r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w wycieczce do Fromborka - miasta, w którym najlepsze swoje lata spędził Mikołaj Kopernik. Był to element projektu Mikołaj Kopernik Ekonomista, realizowanego w roku poświęconym wybitnemu uczonemu. Oprócz Muzeum Mikołaja Kopernika uczniowie odwiedzili jego grób mieszczący się we fromborskiej katedrze i uczestniczyli w seansie w miejscowym planetarium. W drodze powrotnej autokar zatrzymał się w Raczkach Elbląskich - najniżej położonym miejscu w Polsce.