+48 56 46 585 44

„KOPERNIK CUP – wstrzymaj lenistwo, rusz się za piłką”- III edycja

Zespół Szkół Ekonomicznych w GrudziądzuAktualności 2023-2024„KOPERNIK CUP – wstrzymaj lenistwo, rusz się za piłką”- III edycja

wrz

26

„KOPERNIK CUP – wstrzymaj lenistwo, rusz się za piłką”- III edycja

REGULAMIN TURNIEJU

,,KOPERNIK CUP – wstrzymaj lenistwo, rusz się za piłką”- III edycja

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia turnieju pod nazwą ,,KOPERNIK CUP – wstrzymaj lenistwo, rusz się za piłką” zwanego dalej turniejem.

2. Turniej został zorganizowany przez nauczycieli wf ZSE w Grudziądzu .

3. Przeprowadzenie turnieju zaplanowano na październik – listopad w Technikum nr 1 im Mikołaja Kopernika Ekonomisty w Grudziądzu.

4. Miejsce rozgrywek – boisko szkolne

§ 2 Cel turnieju

1. Celem turnieju jest:

 • propagowanie zasad gry fair play i kulturalnego kibicowania
 • propagowanie i rozwijanie świadomości uprawiania aktywności na świeżym powietrzu
 • integracja zespołów klasowych
 • popularyzacja gry w piłkę nożną
 • utrwalenie wiadomości z zakresu przepisów w piłkę nożną

§ 3 Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do turnieju wg niżej wymienionych zasad:

 • zgłoszenie zespołów klasowych do 29.09.2023 do swojego nauczyciela wf.
 • zespół składa się min. z 6 a max z10 zawodników
 • w danym zespole grają tylko uczniowie danej klasy, niedopuszczalne jest ,,pożyczenie” zawodnika z innego zespołu klasowego.
 • wszyscy uczestnicy turnieju muszą być zdrowi (nie mogą posiadać przeciwwskazań od lekarza)
 • w przypadku niekompletnego zespołu dopuszczalny jest udział dziewcząt z danej klasy.

§ 4 Zasady przebiegu turnieju

 • system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie przedstawiony po zakończonych zapisach.
 • mecze będą rozgrywane na zajęciach jednej z grających drużyn po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 • na boisku gra 6 zawodników z danego zespołu (5+1)
 • czas trwania meczu 2×10 min, przerwa 5 min.
 • zespół, który nie stawi się w wyznaczonym dniu na meczu bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu przegrywa walkowerem.
 • każde niesportowe i aroganckie zachowanie będzie skutkowało wydaleniem zawodnika z rozgrywek, bez możliwości kontynuacji gry w innych meczach
 • mecze sędziują wybrani uczniowie

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju, bądź zmian w zaplanowanej organizacji turnieju.

Skip to content