+48 56 46 585 44

Magazynier – Logistyk

MAGAZYNIER - LOGISTYK

Czego nauczysz się na zajęciach w naszej szkole?
Zostając uczniem szkoły branżowej I stopnia w ZSE i przygotowując się do wykonywania zawodu magazynier-logistyk zdobędziesz wiedzę i umiejętności
z zakresu:
– przyjmowania i wydawania towarów z magazynu
– zasad przechowywania w magazynie różnego rodzaju zapasów
– zasad i sposobów monitorowania poziomu i stanu zapasów
– obsługi programów magazynowych
– prowadzenia dokumentacji magazynowej
– monitorowania procesów produkcji i dystrybucji zapasów
– prawidłowego oznakowania składowanych towarów
– przeprowadzania inwentaryzacji zapasu magazynowego

Twoje możliwości pracy po ukończeniu szkoły
Magazynier-logistyk wykonuje prace związane z przyjmowaniem towarów do magazynu, ich rozmieszczaniem i wydawaniem. Dba o prawidłowe zabezpieczenie towarów na powierzchni magazynowej. Ponadto, zajmuje się sporządzaniem i prowadzeniem dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych oraz nadzorem nad pracą osób zatrudnionych w magazynie.
Magazynier-logistyk to zawód bardzo pożądany obecnie na rynku pracy z uwagi na ciągle przybywające powierzchnie magazynowe oraz rozwój centrów logistycznych i dystrybucyjnych. Po ukończeniu szkoły możesz być zatrudniony w magazynie firm produkcyjnych oraz handlowych różnych branż, w sklepach, centrach logistycznych, dystrybucyjnych oraz w terminalach kontenerowych.

Gdzie odbędziesz praktyki zawodowe?
Zajęcia praktyczne w szkole branżowej I stopnia odbywają się w systemie dualnym, co oznacza, że w każdym tygodniu część teoretyczna zajęć odbywa się szkole, natomiast część praktyczna w zakładach pracy. Praktyczna nauka zawodu w klasie I i II wynosi 2 dni w tygodniu, a w klasie III 3 dni w tygodniu. Szkoła organizuje praktyki dla uczniów u pracodawców z którymi ma zawarte porozumienia. Miejsce odbywania praktyk można również poszukać we własnym zakresie.

Jakich języków obcych nauczysz się w zawodzie magazynier-logistyk?
– język angielski

Jakie egzaminy będziesz zdawał?
Magazynier-logistyk zdaje tylko jeden egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji:
SPL.01 Obsługa magazynów.
Po zdaniu egzaminu otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie magazynier-logistyk.

POZOSTAŁE KIERUNKI:

Skip to content