2a TE/TL
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Org.praacy magazynu 2
Zbigniew Chmielewski
s.16
Statystyka 1
Katarzyna Zięba
s.8
Fizyka
Katarzyna Horodyńska
s.19
Ekonomika 1
Anna Tarkowska
s.11
Przechow. zapasów 2
Agata Jasińska
s.17
Prac.ekonom.1
Maria Surma
s.7
Prac. gospod. zapasami 2
Agata Jasińska
s.17
Elementy prawa 1
Agata Jasińska
s.17
j.angielski 2
Iryna Lewandowska
s.6
2.
8,50
Org.praacy magazynu 2
Zbigniew Chmielewski
s.16
j.angielski 1
Iryna Lewandowska
s.6
j.angielski 1
Iryna Lewandowska
s.6
Podstawy logistyki 2
Dorota Kowalska
s.13
Podstawy przedsiębiorczości
Monika Szczepaniak
s.4
Prac.ekonom.1
Maria Surma
s.7
Prac. gospod. zapasami 2
Agata Jasińska
s.17
Geografia
Monika Nikołajew-Banaszewska
s.12
3.
9,45
Prac. gospod. zapasami 2
Agata Jasińska
s.17
Podstawy ekonom.1
Anna Tarkowska
s.14
Matematyka rozsz.
Aleksandra Ginka
s.11
Matematyka
Aleksandra Ginka
s.14
Matematyka
Aleksandra Ginka
s.14
Prac. org. prac magaz. 2
Zbigniew Chmielewski
s.16
Prac.biur.1
Szymon Florkiewicz
s.9
4.
10,45
Przyjmowanie i wydawanie zapasów 2
Agata Jasińska
s.17
Prac. statystyki 1
Katarzyna Zięba
s.8
Prac.ekonom.1
Maria Surma
s.7
Prac. gospod. zapasami 2
Agata Jasińska
s.16
j.niemiecki 1
Monika Szczepaniak
s.4
j.rosyjski 2
Anna Orzechowska-Kufel
s. 23
Historia
Barbara Grajczak-Migawa
s.4
Zabezpieczenie maj. 2
Agata Jasińska
s.7
Prac.biur.1
Szymon Florkiewicz
s.9
5.
11,40
Religia
Jadwiga Borus-Kopystecka
s.21
Prac.ekonom.1
Maria Surma
s.7
Obsł. klientów i kont.2
Agata Jasińska
s.16
Chemia
Katarzyna Mieczkowska
s.7
Prac.ekonom.1
Maria Surma
s.7
j.rosyjski 2
Anna Orzechowska-Kufel
s. 23
Biologia
Monika Nikołajew-Banaszewska
s.12
6.
12,35
Ekonomika 1
Anna Tarkowska
s.11
Prac. org. prac magaz. 2
Zbigniew Chmielewski
s.9
w-f dz.
Aleksandra Zapolska
s.gimn.1
w-f chł
Krzysztof Kocik
s.gimn.2
j.angielski 2
Iryna Lewandowska
s.6
j.niemiecki 1
Monika Szczepaniak
s.8
j.polski
Anna Prokopek
s.11
Historia
Barbara Grajczak-Migawa
s.4
7.
13,30
Informatyka 2
Krzysztof Janikowski
s.8
Informatyka 1
Zbigniew Chmielewski
s.9
w-f chł
Krzysztof Kocik
s. gim. 3
j.polski
Anna Prokopek
s.11
j.polski
Anna Prokopek
s.11
Religia
Jadwiga Borus-Kopystecka
s.21
8.
14,20
Godzina wychowawcza
Monika Nikołajew-Banaszewska
s.12
    w-f dz.
Aleksandra Zapolska
s.gimn.1
 
9.
15,10
w-f chł
Krzysztof Kocik
s.gimn.2
    w-f dz.
Aleksandra Zapolska
s.gimn.1
 
10.
16,00