1e TS
  Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1.
8.00
Geografia
Monika Nikołajew-Banaszewska
s.12
Prac.biur i inf.1
Zbigniew Chmielewski
s.16
j.angielski 2
Kamila Kirejczyk
s.18
Historia
Maciej Szczepański
s.6
HIT
Maciej Szczepański
s. 23
Prac.biur i inf.2
Szymon Florkiewicz
s.19
2.
8,50
Transport i sped.
Joanna P±k
s.16
j.angielski 2
Kamila Kirejczyk
s.18
Prac.biur i inf.1
Zbigniew Chmielewski
s.16
BHP spedytor
Katarzyna Horodyńska
s.19
Muzyka
Sylwia Szczypior
s.4
Język polski
Anna Prokopek
s.11
3.
9,45
Matematyka
Anna Wnęk
s.11
Geografia
Monika Nikołajew-Banaszewska
s.12
w-f chł
Krzysztof Kocik
s.gimn.1
w-f dz.
Aleksandra Zapolska
s. gim. 3
Język polski
Anna Prokopek
s.11
Język polski
Anna Prokopek
s.11
4.
10,45
Ekonomika transportu
Joanna P±k
s.17
Matematyka
Anna Wnęk
s.1
w-f chł
Krzysztof Kocik
s.gimn.1
w-f dz.
Aleksandra Zapolska
s. gim. 3
Religia
Jadwiga Borus-Kopystecka
s.21
Historia
Maciej Szczepański
s.9
5.
11,40
Religia
Jadwiga Borus-Kopystecka
s.21
w-f chł
Krzysztof Kocik
s.gimn.1
w-f dz.
Aleksandra Zapolska
s. gim. 3
Transport i sped.
Joanna P±k
s.19
Prac.biur i inf.1
Zbigniew Chmielewski
s.16
j.angielski 2r
Kamila Kirejczyk
s.15
¦rodki transportu
Joanna P±k
s. 23
6.
12,35
Informatyka 2
Krzysztof Janikowski
s.8
j.angielski 1r
Kamila Kirejczyk
s.18
Fizyka
Łukasz Plieth
s.13
Ekonomika transportu
Joanna P±k
s.19
Fizyka
Łukasz Plieth
s.13
Prac.biur i inf.2
Szymon Florkiewicz
s.7
j.angielski 1
Kamila Kirejczyk
s.14
7.
13,30
Informatyka 1
Krzysztof Janikowski
s.8
j.niemiecki 2
Monika Niedzielska
s.3
Biznes i zarz±dzanie
Agnieszka Lewandowska
s.17
j.niemiecki 1
Monika Niedzielska
s.12
¦rodki transportu
Joanna P±k
s.1
Prac.biur i inf.2
Szymon Florkiewicz
s.7
j.angielski 1
Kamila Kirejczyk
s.14
8.
14,20
j.niemiecki 2
Monika Niedzielska
s.3
Edukacja dla bezpiecz.
Anna Kłodawska
s.6
j.niemiecki 1
Monika Niedzielska
s.12
Transport i sped.
Joanna P±k
s.1
Godzina wychowawcza
Krzysztof Janikowski
s.8
9.
15,10
         
10.
16,00