2d TL
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Matematyka
Wojciech Kirejczyk
s.14
Prac. gospod. zapasami 2
Zbigniew Chmielewski
s.16
j.angielski 1
Iryna Lewandowska
s.6
j.rosyjski 2
Anna Orzechowska-Kufel
s. 23
  Prac. gospod. zapasami 2
Zbigniew Chmielewski
s.16
Prac. gospod. zapasami 1
Katarzyna Horodyńska
s.19
2.
8,50
j.polski
Anna Prokopek
s.11
Prac. gospod. zapasami 2
Zbigniew Chmielewski
s.16
j.rosyjski 1
Anna Orzechowska-Kufel
s. 23
Godzina wychowawcza
Katarzyna Mieczkowska
s.7
Prac. gospod. zapasami 1
Katarzyna Horodyńska
s.19
Prac. gospod. zapasami 2
Zbigniew Chmielewski
s.16
Przyjm. i wydaw. zapasów
Agata Jasińska
s.17
3.
9,45
Organizow.pracy magazynu
Zbigniew Chmielewski
s.8
Informatyka 1
Zbigniew Chmielewski
s.9
j.angielski 1
Iryna Lewandowska
s.6
j.angielski 2
Iryna Lewandowska
s.6
Prac. org. prac magaz. 1
Zbigniew Chmielewski
s.16
Prac. gospod. zapasami 1
Katarzyna Horodyńska
s.19
Prac. org. prac magaz. 2
Agata Jasińska
s.17
4.
10,45
Religia
Jadwiga Borus-Kopystecka
s.21
Podstawy logistyki
Dorota Kowalska
s.13
Chemia
Katarzyna Mieczkowska
s.7
Biologia
Monika Nikołajew-Banaszewska
s.12
Fizyka
Katarzyna Horodyńska
s.19
5.
11,40
Zabezpieczenie majątku
Agata Jasińska
s.17
j.rosyjski 2
Anna Orzechowska-Kufel
s. 23
Prac. gospod. zapasami 1
Katarzyna Horodyńska
s.19
j.rosyjski 1
Anna Orzechowska-Kufel
s. 23
j.angielski 2
Iryna Lewandowska
s.6
Prac. org. prac magaz. 1
Zbigniew Chmielewski
s.16
Prac. org. prac magaz. 2
Agata Jasińska
s.17
Obsługa kontr. i klienta
Agata Jasińska
s.17
6.
12,35
Geografia
Monika Nikołajew-Banaszewska
s.12
w-f dz.
Aleksandra Zapolska
s.gimn.1
j.polski
Anna Prokopek
s.11
Organizow.pracy magazynu
Zbigniew Chmielewski
s.16
Przechowywanie zapasów
Agata Jasińska
s.17
7.
13,30
w-f chł
Krzysztof Kocik
s.gimn.1
Matematyka rozsz.
Wojciech Kirejczyk
s.14
Historia
Barbara Grajczak-Migawa
s.4
Podstawy przedsiębiorczości
Monika Szczepaniak
s.8
Historia
Barbara Grajczak-Migawa
s.4
8.
14,20
Informatyka 2
Krzysztof Janikowski
s.8
Matematyka
Wojciech Kirejczyk
s.14
j.polski
Anna Prokopek
s.11
w-f dz.
Aleksandra Zapolska
s.gimn.1
w-f chł
Krzysztof Kocik
s.gimn.2
Religia
Jadwiga Borus-Kopystecka
s.21
9.
15,10
      w-f dz.
Aleksandra Zapolska
s.gimn.1
w-f chł
Krzysztof Kocik
s.gimn.2
 
10.
16,00