+48 56 46 585 44

RZEŹBA KOPERNIKA 2013

wrz

2

RZEŹBA KOPERNIKA 2013

Dnia 02.09.2013 r. w holu naszej szkoły odbyło się uroczyste przekazanie uczniom w użytkowanie drewnianej rzeźby Mikołaja Kopernika. Rzeźba przedstawia postać Mikołaja Kopernika siedzącego na ławce i trzymającego w ręku naczynie pełne monet. Rzeźba ta, autorstwa Roberta Sadło, powstała w czerwcu podczas pleneru zorganizowanego w Rudzie, na którym artyści z całej Polski pracowali nad swoimi dziełami. Organizatorką pleneru była Pani Danuta Styperek, którą również mogliśmy gościć w naszej szkole, podczas tego ważnego wydarzenia. Ławka, na której siedzi Astronom, jest na tyle długa, że obok przysiąść może każdy z nas. Choćby na chwilę

Pani Dyrektor ZSE dr Grażyna Leśniewska opowiedziała zebranym o tym jak rzeźba powstawała, wyraziła również swoje nadzieje, że w nienaruszonym stanie będzie długo służyć uczniom szkoły. Chciałaby bowiem, aby mogli obcować ze sztuką na co dzień. Sylwia Kajdewicz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego również podkreślała, iż Mikołaj Kopernik jest dla młodzieży ważna postacią.

Oprócz grona pedagogicznego i przedstawicieli z poszczególnych klas w uroczystości uczestniczyli również: Pan poseł Tomasz Szymański, Członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, Pan Tadeusz Czernecki przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Regionu Grudziądzkiego, a także wspomniana już Pani Danuta Styperek oraz Pani Grażyna Banaszkiewicz Dyrektor Gimnazjum nr 4, im. Mikołaja Kopernika.

Temu wydarzeniu towarzyszyły również dwie wystawy. Pierwszą z nich była wystawa fotograficzna upamiętniająca plener, podczas którego powstawała rzeźba, druga wystawa pochodziła z prywatnej kolekcji pana Jana Bieńka i była wystawą filatelistyczną Kopernik na polskich znaczkach pocztowych.

Skip to content