+48 56 46 585 44

SPRZEDAWCA

Czego nauczysz się na zajęciach w naszej szkole?
Zostając uczniem szkoły branżowej I stopnia w ZSE i przygotowując się do wykonywania zawodu sprzedawca zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
– wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
– przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

Twoje możliwości pracy po ukończeniu szkoły
Handel hurtowy i detaliczny generuje wiele miejsc pracy dla sprzedawcy, niezależnie od tego czy będziesz szukać pracy w małym miasteczku czy w dużym mieście. Znajdziesz zatrudnienia w różnego rodzaju sklepach, hurtowniach, marketach, galeriach handlowych. Możesz również zostać właścicielem punktu sprzedaży, zatrudniać pracowników lub wykonywać prace samodzielnie.

Gdzie odbędziesz praktyki zawodowe?
Zajęcia praktyczne w szkole branżowej I stopnia odbywają się w systemie dualnym, co oznacza, że w każdym tygodniu część teoretyczna zajęć odbywa się szkole, natomiast część praktyczna w zakładach pracy. Praktyczna nauka zawodu w klasie I i II wynosi 2 dni w tygodniu, a w klasie III 3 dni w tygodniu.
Szkoła organizuje praktyki dla uczniów u pracodawców z którymi ma zawarte porozumienia. Miejsce odbywania praktyk można również poszukać we własnym zakresie.

Jakich języków obcych nauczysz się w szkole branżowej I stopnia?
– język angielski

Jakie egzaminy będziesz zdawał?
Sprzedawca zdaje tylko jeden egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji:
HAN.01 Prowadzenie sprzedaży.
Po zdaniu egzaminu otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sprzedawca.

POZOSTAŁE KIERUNKI:

Skip to content