+48 56 46 585 44

Technik ekonomista

TECHNIK EKONOMISTA

EKONOMIA – nauka społeczna o gospodarowaniu w warunkach ograniczoności zasobów, a także dziedzina wiedzy zajmująca się analizą procesów gospodarczych.

Czego nauczysz się na zajęciach w naszej szkole?
Zostając uczniem technikum ekonomicznego w ZSE zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • stosowania przepisów prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • działań, które należy podjąć w związku z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej tj. listy płac, deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS, dokumentacja związana z zatrudnianiem oraz zwalnianiem pracownika i inne,
 • rozliczania wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenia rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzania dokumentacji handlowej np. oferty, zamówienia, reklamacje,
 • planowania produkcji wyrobów z uwzględnieniem zamówień klientów oraz posiadanych stanów magazynowych,
 • sporządzania dokumentów magazynowych,
 • kalkulacji cen sprzedaży różnymi metodami,
 • sporządzania faktur sprzedaży,
 • sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych,
 • rozliczania sprzedaży towarów za granicę z uwzględnieniem różnic kursowych,
 • zasad obowiązujących w transakcjach handlowych krajowych oraz zagranicznych,
 • gospodarowania zapasem magazynowym (w tym przeprowadzania inwentaryzacji),
 • posługiwania się programami finansowo-księgowymi, magazynowo-sprzedażowymi oraz kadrowo-płacowymi (Subiekt GT, Rachmistrz GT, Płatnik, Gratyfikant GT)
 • prowadzenia rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw,
 • sporządzania biznesplanu,
  zgodnego z przepisami prawa przechowywania dokumentów

Twoje możliwości pracy po ukończeniu szkoły
Jako absolwent technikum ekonomicznego możesz pracować na takich stanowiskach jak:

 • Pracownik biurowy
 • Sekretarka
 • Fakturzysta
 • Specjalista ds. kadr i płac
 • Specjalista ds. planowania produkcji
 • Specjalista ds. zaopatrzenia
 • Specjalista ds. sprzedaży
 • Księgowy w zakresie prowadzenia rachunkowości małych i średnich firm
 • Manager
 • Specjalista ds. marketingu
 • Pracownik banku, instytucji ubezpieczeniowych, ZUS-u, Urzędu Skarbowego
 • Doradca finansowy
 • Przedsiębiorca (możesz otworzyć własną działalność gospodarczą)

Gdzie odbędziesz praktyki zawodowe?
Szkoła organizuje praktyki zawodowe dla uczniów w łącznym wymiarze 8 tygodni (280 godzin) w cyklu kształcenia.

w klasie III – 4 tygodnie
w klasie IV – 4 tygodnie

Praktyki odbywają się u pracodawców, z którymi szkoła nawiązuje współpracę.
Są to przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne, produkcyjne oraz handlowe posiadające własne środki transportu. Praktyki można również organizować we własnym zakresie.

Jakich języków obcych nauczysz się w technikum ekonomicznym?
język angielski (w tym angielski w biznesie)
język niemiecki

Jakie przedmioty realizowane są w zakresie rozszerzonym?
matematyka

Jakie egzaminy będziesz zdawał?
EKA.04
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

POZOSTAŁE KIERUNKI:

Skip to content