+48 56 46 585 44

Technik logistyk

TECHNIK LOGISTYK

LOGISTYKA – proces planowania, realizowania i konstruowania sprawnego oraz efektywego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji wyrobów gotowych, a także odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Czego nauczysz się na zajęciach w naszej szkole?
Zostając uczniem technikum logistycznego w ZSE zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • organizowania pracy magazynu,
 • gospodarowania zapasem magazynowym (prawidłowego przyjmowania, przechowywania oraz wydawania zapasu),
 • planowania wykorzystania przestrzeni magazynu,
 • planowania zamówień na materiały niezbędne do produkcji,
 • organizowania dystrybucji (dostaw) zamówień do klienta,
 • formowania jednostek ładunkowych (układania ładunku na palecie z uwzględnieniem różnych parametrów),
 • prawidłowego oznakowania oraz zabezpieczania ładunków,
 • opracowania harmonogramu dostaw,
 • sposobów zabezpieczenia majątku przedsiębiorstwa,
 • sprawnej obsługi klientów i kontrahentów,
 • sporządzania dokumentacji magazynowej oraz transportowej,
 • planowania oraz organizowania procesów transportowych,
 • stosowania przepisów prawa (w tym procedur celnych).

Twoje możliwości pracy po ukończeniu szkoły
Jako absolwent technikum logistycznego możesz pracować na takich stanowiskach jak:

 • Specjalista ds. planowania produkcji
 • Handlowiec (specjalista ds. sprzedaży)
 • Specjalista ds. zaopatrzenia
 • Kontroler jakości
 • Specjalista ds. logistyki
 • Specjalista ds. importu/eksportu
 • Specjalista ds. prognozowania popytu
 • Organizator transportu towarów
 • Kurier
 • Magazynier

Gdzie odbędziesz praktyki zawodowe?
Szkoła organizuje praktyki zawodowe dla uczniów w łącznym wymiarze 8 tygodni (280 godzin) w cyklu kształcenia.

w klasie III – 4 tygodnie
w klasie IV – 4 tygodnie

Praktyki odbywają się u pracodawców, z którymi szkoła nawiązuje współpracę.
Są to przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe. Praktyki można również organizować we własnym zakresie.

Jakich języków obcych nauczysz się w technikum logistycznym?
język angielski (w tym angielski w biznesie)
język rosyjski

Jakie przedmioty realizowane są w zakresie rozszerzonym?
Język angielski

Jakie egzaminy będziesz zdawał?
SPL.01 Obsługa magazynów
SPL.04 Organizacja transportu

POZOSTAŁE KIERUNKI:

Skip to content