+48 56 46 585 44

Technik rachunkowości – NOWOŚĆ!

Zespół Szkół Ekonomicznych w GrudziądzuTechnik rachunkowości – NOWOŚĆ!

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - NOWOŚĆ!

RACHUNKOWOŚĆ – system ewidencji gospodarczej, służący do rejestracji zdarzeń oraz operacji gospodarczych i finansowych, umożliwiający odzwierciedlenie sytuacji finansowej oraz ekonomicznych efektów działającego podmiotu.

Czego nauczysz się na zajęciach w naszej szkole?
Zostając uczniem technikum ekonomicznego w ZSE zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • stosowania przepisów prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • działań, które należy podjąć w związku z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej tj. listy płac, deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS, dokumentacja związana z zatrudnianiem oraz zwalnianiem pracownika i inne,
 • rozliczania wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenia rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • naliczania marży handlowej i sporządzania faktur sprzedaży,
 • rozliczania sprzedaży towarów za granicę z uwzględnieniem różnic kursowych,
 • zasad obowiązujących w transakcjach handlowych krajowych oraz zagranicznych,
 • nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań i ściąganie należności i roszczeń
 • prowadzenia rachunkowości małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • analizy finansowej sprawozdań,
 • analizy kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzania inwentaryzacji,
 • posługiwania się programami finansowo-księgowymi oraz kadrowo-płacowymi (Rewizor GT, Rachmistrz GT, Płatnik, Gratyfikant GT)
 • kontroli dokumentów księgowych i przechowywaniu dokumentacji księgowej.

Twoje możliwości pracy po ukończeniu szkoły
Jako absolwent technikum rachunkowości możesz pracować na takich stanowiskach jak:

 • Fakturzysta
 • Specjalista ds. kadr i płac
 • Księgowy – pracownik działu finansowo-księgowego (zatrudnienie można znaleźć w każdym przedsiębiorstwie o różnym profilu działalności, a także w biurach rachunkowych oraz urzędach)
 • Doradca finansowy
 • Makler giełdowy
 • Analityk rynku
 • Pracownik banku, instytucji ubezpieczeniowych, ZUS-u, Urzędu Skarbowego
 • Przedsiębiorca (możesz otworzyć własną działalność gospodarczą)

Gdzie odbędziesz praktyki zawodowe?
Szkoła organizuje praktyki zawodowe dla uczniów w łącznym wymiarze 8 tygodni (280 godzin) w cyklu kształcenia.

w klasie III – 4 tygodnie
w klasie IV – 4 tygodnie

Praktyki odbywają się u pracodawców, z którymi szkoła nawiązuje współpracę.
Są to przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe oraz jednostka terenowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Praktyki można również organizować we własnym zakresie.

Jakich języków obcych nauczysz się w technikum ekonomicznym?
język angielski (w tym angielski w biznesie)
język hiszpański – NOWOŚĆ

Jakie przedmioty realizowane są w zakresie rozszerzonym?
matematyka

Jakie egzaminy będziesz zdawał?
EKA.05
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

POZOSTAŁE KIERUNKI:

Skip to content