+48 56 46 585 44

Technik Spedytor – NOWOŚĆ!

Zespół Szkół Ekonomicznych w GrudziądzuTechnik Spedytor – NOWOŚĆ!

TECHNIK SPEDYTOR - NOWOŚĆ!

SPEDYCJA – jest działalnością polegającą na organizowaniu przewozu towarów. Firma spedycyjna wykonuje szereg czynności na rzecz zleceniodawcy związanych z organizacją transportu, zaczynając od dopasowania środka transportu, poprzez doradztwo w zakresie transportu ładunków, na rozładunku towaru kończąc.

Czego nauczysz się na zajęciach w naszej szkole?
Zostając uczniem technikum spedycyjnego w ZSE zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • planowania transportu ładunków (m.in. doboru środków transportu, znakowania opakowań, planowania trasy przewozu),
 • stosowania procedur celnych,
 • magazynowania ładunków,
 • wykonywania szkiców i rysunków technicznych jednostek ładunkowych,
 • przygotowywania ładunków do przewozu,
 • sporządzania dokumentacji magazynowej,
 • sporządzania korespondencji służbowej i handlowej,
 • sporządzania dokumentów transportowych, spedycyjnych i rozliczeniowych,
 • analizowania danych statystycznych wykorzystywanych w spedycji,
 • doboru środków transportu wewnętrznego do realizacji prac ładunkowych (wózki widłowe, suwnice itd.),
 • posługiwania się przepisami prawa obowiązującymi w transporcie i spedycji,
 • negocjacji w kontaktach z kontrahentami,
 • kalkulacji cen i kosztów usług transportowych.

Twoje możliwości pracy po ukończeniu szkoły
Praca spedytora polega na organizowaniu przewozu towarów w kraju i za granicą. W obszarze jego działania znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Spedytor m.in. organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe.

Transport i spedycja należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników.

Kończąc ten kierunek znajdziesz zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych,
 • w agencjach obsługi portów morskich, lotniczych
 • we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe (posiadających własne środki transportu, którymi dostarczają towary do klienta).

Gdzie odbędziesz praktyki zawodowe?
Szkoła organizuje praktyki zawodowe dla uczniów w łącznym wymiarze 8 tygodni (280 godzin) w cyklu kształcenia.

w klasie III – 4 tygodnie
w klasie IV – 4 tygodnie

Praktyki odbywają się u pracodawców, z którymi szkoła nawiązuje współpracę.
Są to przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne, produkcyjne oraz handlowe posiadające własne środki transportu. Praktyki można również organizować we własnym zakresie.

Jakich języków obcych nauczysz się w technikum ekonomicznym?
język angielski (w tym angielski w spedycji)
język niemiecki

Jakie przedmioty realizowane są w zakresie rozszerzonym?
angielski

Jakie egzaminy będziesz zdawał?
TECHNIK SPEDYTOR ZDAJE TYLKO JEDEN EGZAMIN ZAWODOWY 😃
SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

POZOSTAŁE KIERUNKI:

Skip to content