+48 56 46 585 44

Wykaz podręczników

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA ZAWODÓW:
TECHNIK EKONOMISTA, TECHNIK LOGISTYK, TECHNIK SPEDYTOR, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Etyka – J.Kupiszewski, P.Kołodziński – „Etyka”. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. (Operon)
Język polski – Chemperek D., Kalbarczyk A., Trześniowski D.
– „Oblicza epok. 1.1”
– „Oblicza epok. 1.2” (WSiP ) (wskazana Nowa edycja)
Język angielski – „Life Vision” (wyd. Oxford). Poziom podręcznika zostanie ustalony po przeprowadzeniu testu diagnozującego we wrześniu 2023 roku.
Język niemiecki – Kryczyńska-Pham A.– „ EFFEKT. Język niemiecki.
Podręcznik część 1” Reforma 2019 Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum (WSiP)
Kryczyńska-Pham A.- „ EFFEKT. Język niemiecki. Zeszyt ćwiczeń część 1” Reforma 2019 Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum (WSiP)
Język rosyjski – Wiatr-Kmieciak M., Wujec S. – „Вот и мы по-новому 1” + Zeszyt ćwiczeń ( Wyd. Szkolne PWN)
Język hiszpański – Spychała-Wawrzyniak M. i in. „Descubre 1” (wyd. Draco 2019) 
Matematyka – Antek M., Belka K., Grabowski P. – „Prosto do matury1. Poziom podstawowy i rozszerzony” (wyd. Nowa Era ) (kl. Ia, Ib, Ic) – Antek M., Belka K., Grabowski P. – „Prosto do matury1. Poziom podstawowy” (wyd. Nowa Era ) (kl. Id, Ie)
Fizyka – Lehman L., Polesiuk W., Wojewoda G.- ,,Fizyka 1. Podręcznik liceum, technikum – zakres podstawowy” (WSiP)
Historia – Faszcza M.N., Lolo R., Wiśniewski K. „Historia 1. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy” Nowa edycja. (WSiP)
Historia i teraźniejszość – „Historia i teraźniejszość 1. Podręcznik liceum i technikum – Zakres podstawowy” (WSiP)
Geografia – Malarz R., Więckowski M. – ,,Oblicza geografii 1. Zakres podstawowy” (Wyd. Nowa Era)
Edukacja dla bezpieczeństwa – Słoma J.- „Żyję i działam bezpiecznie – dla liceum ogólnokształcącego i technikum” (Wyd. Nowa Era)
Informatyka – Tytuł podręcznika zostanie ustalony we wrześniu
Biznes i zarządzanie – Rachwał Tomasz, Zbigniew Makiela- Krok w biznes i zarzadzanie 1. Podręcznik do biznesu i zarządzania dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. (Nowa Era)
Muzyka – Rykowska M., Nikodem-Szałko Z. – „Muzyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych” (Wyd. Operon)

PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH DLA KLAS I

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Podstawy ekonomii
Biernat B. „Ćwiczenia z mikroekonomii” (wyd. Edukator) Wrocław 2019
Biernat B. „Ćwiczenia z makroekonomii” (wyd. Edukator) Wrocław 2019
Pracownia wynagrodzeń – Padurek B., Janiszewska-Świderska E. – „Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń, obsługa programu kadrowo- płacowego Gratyfikant GT” (Wyd. Bożena Padurek) Wrocław (wydanie aktualne ukaże się we wrześniu)
Zasady rachunkowości – Padurek B. -„Zasady rachunkowości finansowej”, (Wyd. Bożena Padurek) Wrocław 2021
Pracownia gospodarki finansowej – Padurek B., Szpleter M.- „Prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych, obsługa programu finansowo- księgowego Rachmistrz GT” (Wyd. Bożena Padurek) Wrocław (wydanie aktualne ukaże się we wrześniu)
Pracownia biurowa – Bień W., Odrzywałek S. – „Pracownia techniki biurowej. Technik ekonomista. Kwalifikacja A.35. Praktyczna nauka zawodu” (WSiP)
Podręczniki do przedmiotów zawodowych zostaną zakupione przez uczniów we wrześniu w ramach zamówienia zbiorowego klasy bezpośrednio w wydawnictwie

TECHNIK EKONOMISTA

Pracownia biurowa – Bień W., Odrzywałek S. – „Pracownia techniki biurowej. Technik ekonomista. Kwalifikacja A.35. Praktyczna nauka zawodu” (WSiP) Warszawa od 2018 r.
Podstawy ekonomii
Biernat B. – „Ćwiczenia z mikroekonomii” (wyd. Edukator) Wrocław 2019,
Biernat B. – „Ćwiczenia z makroekonomii” (wyd. Edukator) Wrocław 2019
Elementy prawa – Musiałkiewicz J. „Elementy prawa” (wyd. Ekonomik) od 2018 r.
BHP w branży ekonomicznej – Materiały własne nauczyciela (brak podręcznika)
Ekonomika przedsiębiorstw – Materiały własne nauczyciela (brak podręcznika)
Podręczniki do przedmiotów zawodowych zostaną zakupione przez uczniów we wrześniu w ramach zamówienia zbiorowego klasy bezpośrednio w wydawnictwie.

TECHNIK LOGISTYK

Podstawy logistyki – Stochaj J., Śliżewska J. – „Podstawy logistyki” (WSiP) Warszawa 2017
Gospodarowanie zapasami i magazynem – Rożek A., Stolarski J., Śliżewski J., Zadrożna D. – „Obsługa magazynów. Cz. 1 SPL.01”
Pracownia magazynowa – Rożek A., Stolarski J., Śliżewski J., Zadrożna D. – „Obsługa magazynów. Cz. 1 SPL.01”
Podręczniki do przedmiotów zawodowych zostaną zakupione przez uczniów we wrześniu w ramach zamówienia zbiorowego klasy bezpośrednio w wydawnictwie.

TECHNIK SPEDYTOR

Bezpieczeństwo i higiena pracy – Materiały własne nauczyciela (brak podręcznika)
Ekonomika transportu – Stolarski J., Śliżewska J.,Śliżewski P., Zielińska A. „Organizacja transportu” (WSiP) Warszawa 2021
Transport i spedycja – Kasperczyk R. „Transport i spedycja. Cz. 2 Spedycja” (wyd. Difin) Warszawa 2021
Środki transportu – Krupa A. „Podstawy transportu” (WSiP) Warszawa 2019
Pracownia biurowa i informatyczna – Materiały własne nauczyciela (brak podręcznika)
Podręczniki do przedmiotów zawodowych zostaną zakupione przez uczniów we wrześniu w ramach zamówienia zbiorowego klasy bezpośrednio w wydawnictwie.

I am tab #2 content. Click edit button to change this text. A collection of textile samples lay spread out on the table – Samsa was a travelling salesman.
I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.
Tab Content
Tab Content
Skip to content