+48 56 46 585 44

ZAKOŃCZENIE ROKU KLAS IV 2014

kwi

30

ZAKOŃCZENIE ROKU KLAS IV 2014

Dnia 30 kwietnia 2014 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku klas czwartych. Tegoroczni maturzyści otrzymali od pani dyrektor dr Grażyny Leśniewskiej i wychowawców klas świadectwa ukończenia szkoły średniej. Uroczystość ta była okazją do podsumowania ich kilkuletniej nauki, nagrodzenia najlepszych, zaangażowanych w życie szkoły uczniów nagrodami i listami pochwalnymi. Uczniowie, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem nagrodzeni zostali Srebrną Tarczą Zespołu Szkół Ekonomicznych.
W tym roku Srebrną Tarczę Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz wpis do Księgi Zasłużonych Absolwentów Szkoły otrzymały:
Paulina Woźniak z klasy IV A TE
Aleksandra Bugalska z klasy IV C TE
Teresa Słowy z klasy IV C TE
Dominika Górska z klasy IV C TE
Jowita Rospierska z klasy IV D.
W związku z rozpoczętym 5 maja 2014 r. egzaminem maturalnym życzymy naszym abiturientom osiągnięcia jak najlepszych wyników. Matura jest istotnym i ważnym wydarzeniem w życiu młodego człowieka. Jest wyzwaniem, ale jednocześnie wstępem w dorosłe życie. Życzymy Wam nieustającej wiary we własne możliwości i powodzenia w dalszej edukacji. Mamy nadzieję, że wykorzystacie jak najlepiej zdobytą w naszej szkole wiedzę. Życzymy Maturzystom trafnych i mądrych wyborów, a także realizacji Waszych planów, marzeń, pasji i zainteresowań.

Skip to content