Początki szkoły i zmiana lokalizacji
Obecnie istniejący Zespół Szkół Ekonomicznych powstał jako Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Handlowa w 1957r. Szkoła została powołana do życia mocą Aktu Powołania Technikum Ekonomicznego w Grudziądzu Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z dnia 1 lipca 1957 r. Na początku sprawy administracyjne prowadzono w Zespole Szkół Gastronomicznych. Od 1.09.1957 do 31.08.1958 r. szkoła mieściła się w gmachu  Technikum Mechanicznego, Internatu Jednostki Wojskowej przy ul. Legionów, aby ostatecznie znaleźć się w nowo wzniesionym budynku przy ulicy Konarskiego 39 w marcu 1963 r.
Budynek w koszarach przy ulicy obecnie Legionów, w którym mieściła się szkoła w pierwszych latach istnienia.

 Zdjęcie szkoły Obraz3 Obraz4 Zdjęcie szkoły Zdjęcie szkoły

 


Szkoła dziś

 

Zdjęcie szkoły Zdjęcie szkoły

 


Wnętrze budynku
Zmieniał się również wygląd wnętrza szkoły. W roku 2000 przebudowano pomieszczenia szkolne. Z parteru zostały przeniesione gabinety dyrektora i administracji, biblioteki szkolnej na pierwsze piętro w bocznej części szkoły, a uzyskaną przestrzeń przeznaczono na utworzenie sal lekcyjnych co pozwoliło na skrócenie czasu pracy szkoły.

Zdjęcie szkoły Zdjęcie szkoły Zdjęcie szkoły Zdjęcie szkoły Zdjęcie szkoły Zdjęcie szkołyBywały czasem humorystyczne sytuacje związane z przebudową wnętrza szkoły :)

Zdjęcie szkoły Zdjęcie szkoły