+48 56 46 585 44

MOBILNY, EFEKTYWNY I KOMPETENTNY TECHNIK

Zespół Szkół Ekonomicznych w GrudziądzuMOBILNY, EFEKTYWNY I KOMPETENTNY TECHNIK

„MOBILNY, EFEKTYWNYI KOMPETENTNY TECHNIK”

UWAGA!

RUSZA NABÓR DODATKOWY!


Projekt jest skierowany do uczniów kierunku technik logistyk z klas 4d5 i 4e5 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu, którzy są zainteresowani udziałem w 4-tygodniowym stażu zawodowym w Republice Czeskiej.

Termin stażu:
8.05.2023 – 2.06.2023
Miejsce stażu:
Ostrawa, Republika Czeska

Uczestnikom projektu zostanie zapewnione:
– 4-tygodniowe staże w czeskich przedsiębiorstwach, zgodnie z profilem kształcenia,
– transport, noclegi, wyżywienie,
– atrakcyjny program spędzania czasu wolnego,
– ubezpieczenie,
– przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i językowe przed wyjazdem.


Formularz zgłoszeniowy można pobrać w biurze projektu (gabinet wicedyrektora).
Formularz należy złożyć do dnia 22.02.2023 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny !

Skip to content