+48 56 46 585 44

Instrukcja wypełniania wniosku do szkoły ponadpodstawowej w systemie Nabór

Zespół Szkół Ekonomicznych w GrudziądzuInstrukcja wypełniania wniosku do szkoły ponadpodstawowej w systemie Nabór

1. Wypełnij wniosek.
2. Złóż wniosek (wyślij do szkoły pierwszego wyboru).

By założyć konto należy wybrać Wypełnij wniosek. Gdy go uzupełnimy i zapiszemy konto zostanie założone automatycznie.

Po jego wypełnieniu należy go wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły z I preferencji. W zależności od wybranych odpowiedzi (np. zaznaczenie – rodzina wielodzietna) wymagane będą dodatkowe dokumenty. Można je pobrać z zakładki Dokumenty lub uzyskać w inny sposób (jak np. zaświadczenie od lekarza). Wszystkie dokumenty drukujemy, wypełniamy, podpisujemy w wymaganych miejscach i składamy w szkole.

1. Uzupełnij wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
2. Uzupełnij wniosek o wyniki egzaminu ósmoklasisty
3. Możesz zmienić wybrane wcześniej szkoły ponadpodstawowe

Po zalogowaniu się na konto w systemie Nabór przy wniosku który jest już zweryfikowany, bądź będzie dopiero weryfikowany kliknij Wybierz akcje, a następnie Załączniki. Jedną z opcji będzie Dodaj skan świadectwa.

Po kliknięciu Dodaj skan świadectwa otworzy się nam okno pozwalające na dodanie zeskanowanego (bądź sfotografowane) świadectwa.

Uzupełniamy wszystkie pola i wybieramy Zapisz.
Zmiana wysłanego dokumentu jest możliwa po wcześniejszym usunięciu dotychczasowego pliku.
W tym celu należy kliknąć ikonę
Wysłane pliki można pobrać na dysk klikając ikonę
Teraz możesz wpisać oceny ze świadectwa do swojego wniosku. Kliknij Wybierz akcję, a następnie Wyniki ze świadectwa.

W tym momencie otworzy się okno, w którym uzupełniasz wszystkie oceny ze swojego świadectwa. Gdy zakończysz kliknij Zapisz.

Przy wniosku, który ma status Złożony w rekrutacji podstawowej (jeśli wypełnialiście więcej wniosków) klikamy Wybierz akcję i w kolejnym kroku Wyniki z egzaminu.

W oknie transferowym możesz zmienić preferowane szkoły. By skorzystać z tej możliwości na swoim koncie po zalogowaniu kliknij na Edytuj preferencje.

Opcja ta dostępna jest tylko dla zweryfikowanych wcześniej wniosków. Po jej wybraniu otworzy się nam okienko:

Po kliknięciu na Utwórz wniosek będziemy widzieli wniosek z uzupełnionymi automatycznie danymi osobistymi i kontaktowymi. Dodatkowo należy zmienić listę preferowanych szkół i oddziałów. Gdy wszystko będzie już gotowe, nowy wniosek także należy złożyć w szkole klikając Złóż wniosek.

Na początku lipca (sprawdź dokładną datę i godzinę w harmonogramie) na swoim koncie zobaczysz wyniki kwalifikacji. W przypadku zakwalifikowania widoczna będzie szkoła oddział, do którego zostaliście zakwalifikowani.

We wskazanym w harmonogramie terminie należy także potwierdzić wolę przyjęcia dostarczając do szkoły (do której zostaliśmy zakwalifikowani) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy dostarczyć również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. 

Ostatnim etapem jest podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacje te znajdziesz także na swoim koncie.

Skip to content