+48 56 46 585 44

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl firma Generali

W celu realizacji roszczenia należy pobrać i wypełnić Zgłoszenie Roszczenia NNW.
Wypełniony dokument z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do szkoły, do pedagoga szkolnego lub sekretariatu.

Załączniki:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Zgłoszenie Roszczenia NNW

Skip to content