Inauguracja roku szkolnego 1 września 2022 r.
I semestr w klasach maturalnych od 1 września 2022 r. do 16 grudnia 2022 r.
II semestr w klasach maturalnych od 17 grudnia 2022 r. do 28 kwietnia 2022 r.
I semestr w klasach III, IV T5 od 1 września 2022 r. do 5 stycznia 2023 r.
II semestr w klasach III, IV T5 od 6 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.
I semestr w klasach I - II od 1 września 2022 r. do 20 stycznia 2023 r.
II semestr w klasach I - II od 21 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
Ferie zimowe 30.01.23 r. – 12.02.23 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6 - 11 kwietnia 2023 r.
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 28 kwietnia 2023 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie od 24 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2,4,5,8 maja 2023 r.,
31 października 2022 r.,
5 kwietnia 2023 r.,
9 czerwca 2023 r.,